Information: Valberedaren tar in nomineringar för olika årsmötesuppdrag inom föreningen.